Αναπτυξιακή Διαταραχή του Συντονισμού των Κινήσεων (Developmental Coordination Disorder) - Διαταραχές Αδρής/Λεπτής Κινητικότητας

Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ)

Το ερωτηματολόγιο DCDQ συμπληρώνεται από τους γονείς και αποτελεί ένα αξιόπιστο και ολοκληρωμένο εργαλείο για την ανίχνευση των αναπτυξιακών διαταραχών του κινητικού συντονισμού. Αναπτύχθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Alberta του Καναδά και αξιολογεί τις δεξιότητες τόσο της αδρής όσο και της λεπτής κινητικότητας. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του DCDQ το καθιστούν σημαντικό κομμάτι της διαγνωστικής προσέγγισης της διαταραχής του κινητικού συντονισμού στον παιδικό πληθυσμό.

Ηλικιακό Εύρος: 5 έως 15 ετών

Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (Movement ABC-2)

Η δοκιμασία Movement ABC-2 θεωρείται η εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση της Αναπτυξιακής Διαταραχής του Κινητικού Συντονισμού σε παιδιά και εφήβους. Η αξιοπιστία και ευαισθησία της μεθόδου έχει επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες. Το Movement ABC-2 ανιχνεύει οποιαδήποτε διαταραχή στην κινητική ανάπτυξη, συμβάλλει στον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης και εκτιμά την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης.

Ηλικιακό Εύρος: 3 έως 17 ετών

Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, Sixth Edition (Beery VMI)

Το Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, 6th Edition (Beery VMI) αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη, σταθμισμένη διαγνωστική δοκιμασία η οποία ανιχνεύει και προσδιορίζει τις οπτικο-κινητικές διαταραχές που συνδυάζονται με μαθησιακές, νευροψυχολογικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες και ελλείμματα. Η δοκιμασία αποτελείται από τρείς ενότητες. Η πρώτη ενότητα αξιολογεί τη συνεργασία μεταξύ των οπτικών και κινητικών νευρικών συστημάτων του παιδιού (οπτικο-κινητική ολοκλήρωση), ενώ η δεύτερη και η τρίτη ελέγχουν αντίστοιχα την οπτική αντίληψη και τον κινητικό συντονισμό. Η έγκαιρη αναγνώριση των οπτικο-κινητικών διαταραχών αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη ενός σχεδίου παρέμβασης με σκοπό την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της συμμετοχής του παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες του.

Ηλικιακό Εύρος: 2 - 18 έτη