Αναπτυξιολογική Αξιολόγηση Παιδιών με Μειωμένη Οπτική Οξύτητα

Ο Αναπτυξιολόγος Χρήστος Γιαννιός αφιέρωσε σημαντικό μέρος της εξειδίκευσής του, στην Αγγλία, στον τομέα της αξιολόγησης της οπτικής οξύτητας και της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών με έκπτωση της οπτικής τους ικανότητας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τον καίριο ρόλο του αναπτυξιολόγου στην ανάπτυξη των παιδιών αυτών, αλλά και της ανάγκης καθοδήγησης και υποστήριξης των γονέων, εκπαιδεύτηκε στη χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης και μεθόδων εκτίμησης της οπτικής οξύτητας παιδιών με σύνθετες διαταραχές που επηρεάζουν την όρασής τους. Ως εξειδικευόμενος γιατρός και μέλος του Developmental Vision Clinic στο Great Ormond Street Hospital, είχε τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί και να αξιολογήσει μεγάλο αριθμό παιδιών με

​​​​​​​σύνθετες διαταραχές όρασης και ανάπτυξης, έχοντας ως συντονίστρια

την Αναπτυξιολόγο Jenefer Sargent.

Η συγκεκριμένη κλινική αποτελεί κέντρο αναφοράς και δέχεται παιδιά από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, στα πλαίσια της εξειδίκευσής του, αφιέρωσε σημαντικό χρονικό διάστημα στο διασυνδεδεμένο αναπτυξιολογικό ιατρείο του Νοσοκομείο Moorfields Eye Hospital του Λονδίνου, λαμβάνοντας πολύτιμη εμπειρία στην αξιολόγηση και εκτίμηση παιδιών με νοσήματα, που συνοδεύονται με διαταραχή της οπτικής τους ικανότητας. Συμμετείχε, επίσης, σε ερευνητικό πρόγραμμα της κλινικής με στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση της ανάπτυξης παιδιών με συγγενή καταρράκτη, με επικεφαλής την Αναπτυξιολόγο Ngozi Olonye.

Κλίμακες Reynell-Zinkin  

Οι κλίμακες αξιολόγησης Reynell-Zinkin έχουν καθιερωθεί ως η εξέταση αναφοράς για την εκτίμηση της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών με προβλήματα όρασης, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Η δοκιμασία περιλαμβάνει τομείς ανάπτυξης: κοινωνική προσαρμογή, αισθητηριακή και κινητική αντίληψη, εξερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ανταπόκριση στον ήχο και λεκτική κατανόηση, φωνήματα και δομή της εκφραστικής γλώσσας, λεξιλόγιο και περιεχόμενο. Οι τρεις υπο-κλίμακες, σχεδόν το 60% της αξιολόγησης, σχετίζονται με την ανάπτυξη της γλώσσας.  Λόγω της λειτουργικής συσχέτισης της κλινικής εκτίμησης με την παρέμβαση, οι κλίμακες Reynell-Zinkin είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη χορήγηση δραστηριοτήτων πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με μειωμένη οπτική ικανότητα.

Ηλικιακό Εύρος: Γέννηση έως 48 μηνών  ​​​​​​​

Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας με τη Δοκιμασία LogMAR

Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αναπτυξιολογικής αξιολόγησης ενός παιδιού με διαταραχή της οπτικής του ικανότητας. Οι πίνακες LogMAR χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στην παιδιατρική κλινική πράξη και είναι κοινή γλώσσα συνεννόησης μεταξύ Παιδο-οφθαλμιάτρων και Αναπτυξιολόγων, που εξειδικεύονται στην εκτίμηση των παιδιών με μειωμένη οπτική αντίληψη. Η δοκιμασία εξέτασης αναπτύχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας της Όρασης στην Αυστραλία και είναι σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εκτίμηση της οπτικής οξύτητας σε σχέση με τις άλλες κλίμακες.  

Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας με τις Κάρτες Keeler

Οι κάρτες Keeler παρέχουν μία αξιόπιστη μέθοδο καθορισμού της οπτικής οξύτητας σε παιδιά βρεφικής και πρώιμης νηπιακής ηλικίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ, αλλά πλέον χρησιμοποιείται και σε μεγάλα αναπτυξιολογικά κέντρα της Ευρώπης. Η τεχνική βασίζεται στη γνωστή τάση των βρεφών να προτιμούν οπτικά ερεθίσματα με σχέδια, όπως υποδεικνύεται από την οπτική τους συμπεριφορά. Το τεστ περιλαμβάνει δύο ενότητες: -    Το σετ αξιολόγησης βρεφών αποτελείται από 8 κάρτες οπτικής οξύτητας από τιμές LogMAR 0.4 έως 2.2 -    Το σετ παιδικής ηλικίας που αποτελείται από 10 κάρτες, εκ των οποίων 4 κάρτες με τιμές LogMAR  0.3 έως -0.1 και οι υπόλοιπες 6 κάρτες με τιμές LogMAR 2.0 έως 0.5