Αξιολόγηση Ανάπτυξης στη Βρεφική και Νηπιακή ηλικία

Bayley - 4

Οι κλίμακες ανάπτυξης Bayley-4 αποτελούν σήμερα παγκοσμίως την πλέον αξιόπιστη και ολοκληρωμένη δοκιμασία αξιολόγησης των αναπτυξιακών ικανοτήτων βρεφών και νηπίων (0-42 μηνών) και καταγραφής μιας συνολικής ατομικής εικόνας της αναπτυξιακής τους πορείας. Η σταθμισμένη δοκιμασία Bayley-4 εκδόθηκε στις ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 2019 και αποτελεί αναβαθμισμένη έκδοση της δοκιμασίας Bayley-3 και διαθέτει διακριτές κλίμακες για τη νοητική, κινητική, γλωσσική ανάπτυξη, καθώς επίσης και δύο κλίμακες σχετικές με την κοινωνικο-συναισθηματική και την προσαρμοστική συμπεριφορά των παιδιών. Ο Αναπτυξιολόγος Χρήστος Γιαννιός έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για τη χορήγηση της δοκιμασίας Bayley-4 και τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση. Στα πλαίσια της εξειδίκευσής του στο Great Ormond Street Hospital είχε τη δυνατότητα να αξιολογήσει μεγάλο αριθμό παιδιών με σύνθετες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, χρησιμοποιώντας τις κλίμακες Bayley, αλλά και ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του τμήματος Νευροαναπτυξιολογίας και Νευροεπιστημών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού του Λονδίνου (UCL Great Ormond Street Institute of Child Health). Στα πλαίσια του ερευνητικού του έργου αξιολόγησε και παρακολούθησε την αναπτυξιακή πορεία παιδιών που είχαν υποβληθεί σε μείζονα καρδιοχειρουργική επέμβαση, καθώς επίσης και παιδιών με μειωμένη οπτική οξύτητα, υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης Καθηγήτριας Αναπτυξιακών Γνωστικών Νευροεπιστημών Faraneh Vargha-Khadem.

Ηλικιακό Εύρος: 1 έως 42 μηνών  

Ερωτηματολόγια Ages & Stages, Τρίτη Έκδοση (ASQ-3) 

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι όσο νωρίτερα γίνεται η αξιολόγηση της ανάπτυξης ενός παιδιού και η ανάδειξη των διαταραχών της, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασης. Η αξιολόγηση μέσω των ερωτηματολογίων ASQ-3 αποτελεί μία αξιόπιστη ανιχνευτική δοκιμασία που αποτυπώνει την αναπτυξιολογική πορεία του παιδιού και προάγει την ενίσχυση των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων του. Ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων προσφέρει τη δυνατότητα εξέτασης του παιδιού μόλις στον πρώτο μήνα της ζωής του, επιτρέποντας την εφαρμογή πρώιμης και εξατομικευμένης παρέμβασης. 

Ηλικιακό Εύρος: 1 έως 66 μηνών